About Us . .

 

The Alun School was founded in 1880 and currently has 1750 students on roll including over 550 at post-16 level, the largest Sixth Form in Wales. We offer a very wide range of GCSE, A Level and BTEC courses and have an extensive programme of extra-curricular activities. In the most recent inspection of the school, carried out in March 2010, we received the top grade (Grade 1) in every one of the seven inspection categories.


Sefydlwyd Ysgol Alun ym 1880 ac yn bresennol mae 1750 o fyfyrwyr ar y rôl gan gynnwys dros 550 dros 16,
y Chweched Dosbarth mwyaf yng Nghymru. Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau TGAU,
Lefel A a BTEC ac mae gennym raglen helaeth o weithgareddau allgyrsiol. Yn yr ymchwiliad diweddaraf o'r ysgol, a gyflanwyd ym Mawrth 2010, derbynwyd y gradd uchaf (Gradd 1) ym mhob un o'r saith dosbarth.

 

View the school prospectus here
Sixth Form Prospectus contains details of all Advanced Level courses
View the latest inspection report of the school
View details about the history of the school
How to find the school
Information about the Governing Body inlcuding the latest Chair of Governor's Report
Take a tour around the school
Hearing Support Centre

 

  Copyright ©Alun School 2010 - 2013